Részletes szabályok

Erre találod az előválasztás lebonyolításának részletes szabályait!

elovalasztas2019.hu 2018-12-19

Ajánlás

A Budapesti Előválasztáson az ajánlásokat a főpolgármesterjelölésre jelentkezők gyűjtik az Előválasztási Bizottság által kiadott íveken. Jelöltet ajánlhat minden budapesti lakó, aki

 • elfogadja és aláírásával ellenjegyzi a magyar jogszabályoknak megfelelően, hogy támogatott jelöltje ajánlását nyilvántarthatja az ajánlási időszak alatt
 • adatait (név, cím, emailcím, telefonszám, születési időpont, aláírás) felvezeti valamely jelölt(ek) ajánlásgyűjtő ívére;
 • Az így begyűjtött ajánlásokat az Előválasztási Bizottság szúrópróbaszerűen, telefonos úton utólag ellenőrizheti.
 • Minden főpolgármesterjelölésre jelentkező 2019. január 23-ig adhatja le összegyűjtött ajánlásait.

Részvétel a szavazáson

A Budapesti Előválasztáson ajánlhat és szavazhat minden budapesti polgár, aki

 • budapesti lakos (budapesti lakcímkártyával rendelkezik),
 • nem áll közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
 • elfogadja, aláírásával ellátja és az előválasztás lebonyolítása során leadja a kezdeményezők által előzetesen elfogadott Budapesti Értéknyilatkozatot,
 • elfogadja és aláírásával ellenjegyzi a magyar jogszabályoknak megfelelően, hogy az előválasztást kezdeményező pártok a választás lebonyolítása alatt és érdekében tárolják és kezelik személyes adatait,
 • fenti hozzájárulásokat az alábbi módon lehet megtenni:
 • Személyesen az alábbi időpontokban az Előválasztás lebonyolításában részt vevő irodákban
  • 2018. december 27-28-29 között
  • 2019. január 9-23 között, jelölési időszakban,
  • A szavazást megelőzően a szavazóhelységekben 2019. január 28 – 2019. február 3. között

Kezdeményezők

Az előválasztás lebonyolításában minden demokratikus értékrendet képviselő, a Budapesti Értéknyilatkozatban megfogalmazottakkal maradéktalanul egyetértő szervezet és közösség részt vehet, amely/akik:

 • Biztosítják saját szervezeteik alapszabályszerű, hazai jogszabályoknak is megfelelő támogatását a folyamat lebonyolításában és az előválasztáson győztes jelölt támogatásában
 • Előzetesen jelzik, hogy milyen irodai és infrastrukturális kapacitásokkal tudnak hozzájárulni a lebonyolításhoz, és ezt biztosítják a folyamat során,
 • Biztosítják a lebonyolító bizottságokhoz szükséges személyi feltételeket,
 • Vállalják, hogy csak jelöltjeik mellett kampányolnak, más jelöltek kárára, rovására méltóságot megsértő kampányt nem folytatnak
 • Minden kezdeményező és csatlakozó párt és szervezet egy saját jelöltet nevezhet meg, akit a folyamatban a párt jelöltjeként kezel az Előválasztáson. Az indító szerveztek vállalják, hogy előválasztási jelöltjüket saját belső döntéshozatali folyamataiknak megfelelően jelölik a folyamatban.
 • Felkérést kapnak a folyamat külső, civil kontrolljára, jogszerűségének biztosítására a demokratikus értékrend érvényesüléséért, a magyar választási szabályok teljességgel demokratikus átalakításáért kiálló mozgalmak és intézetek, szervezetek

Lebonyolítás és ellenőrzés

Az előválasztás lebonyolítására, átláthatóságának biztosítására, kommunikációjára a kezdeményezők Előválasztási Bizottságot állítanak fel. Az Előválasztás lebonyolító testület biztosítja a folyamat transzparenciáját. A testületbe minden csatlakozó szervezet és jelölt egy-egy delegáltat állíthat. Egy csatlakozó szervezet vagy közösség egy delegáltat állíthat.

Szavazás lebonyolítása

 • A szavazás titkos és személyes, az előzetesen Előválasztási Névjegyzékbe jelentkezők számára pedig online is lehetséges,
 • A lebonyolítás ideje 2019. január 28-2019. február 3. alatt 33 helyszín áll rendelkezésre (összes helyszín és nyitvatartás, online pedig folyamatosan elérhető a szavazófelület az előre jelentkezőknek)
 • Minden szavazásra regisztráló polgár egy szavazatot adhat le
 • A szavazáson megjelenő, korábban nem ajánló vagy nyilatkozó polgárok a szavazás időszaka alatt aláírhatják a Budapesti Értéknyilatkozatot, az Adatkezelési Hozzájárulást és szavazatot adhatnak le.

Elektronikus szavazás

 • Azoknak a szavazóknak, akik AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK SZAKASZBAN (2018. december 27-29, 2019. január 9-23) bejelentkeznek az Előválasztási Névjegyzékbe, lehetőségük nyílik elektronikusan szavazás keretében részt venni a döntésben egy erre a célra létrehozott felületen
 • Az elektronikus részvételt választók
  • előzetesen személyesen megjelennek a fenti időszakok valamelyikén, hogy azonosításuk jogszabályszerűen megtörténhessen, ekkor történik a Budapesti Értéknyilatkozat aláírása, Adatkezelési Hozzájárulás aláírása, adatok megadása, lakcímkártya ellenőrzése,
  • a jelentkezést követően, majd a szavazás első napján emailben értesítést kapnak egyedi hozzáférésükről,
  • egy erre a célra kialakított online felületen a szavazási időszakban 1 alkalommal, 1 belépést követően online szavazhatnak,
 • Az ilyen módon részt vevő polgárok személyesen nem szavazhatnak (mindenki csak egy szavazatot adhat le)

Adatkezelés

 • Az Előválasztási Névjegyzéket a kezdeményezők közösen kezelik. Az Előválasztási Névjegyzékben szerepléshez való hozzájárulás adatkezelője a kezdeményező és lebonyolító pártok és személyek által megjelölt egy-egy magánszemély.
 • Az egy-egy jelöltet ajánlók listájáért a főpolgármester-jelölésre jelentkezők maguk felelnek (ahogyan az országgyűlési választás lebonyolítása során is).

Eredmény megállapítása

 • Az eredményt az Előválasztási Bizottság állapítja meg
 • Az eredményt minden résztvevő elfogadja és vállalja, hogy támogatja a megválasztott jelölt indulását
 • szavazatszámlálás, és eredmény-megállapítás időpontja: 2019. február 3., vasárnap, 15:00-20:00