Főpolgármesterjelölti Értéknyilatkozat

A főpolgármesterjelölti megmérettetés feltétele a Főpolgármesterjelölti Vállalás elfogadása.

elovalasztas2019.hu 2018-12-19

Főpolgármesterjelölési Vállalás

Kijelentem, hogy jelen dokumentum aláírásával kifejezem, hogy egyetértek a dokumentumban foglaltakkal és támogatom azok megvalósítását. Kijelentem, hogy a Budapesti Előválasztáson indulni kívánok a főpolgármester-jelöltség elnyeréséért, a Budapesti Előválasztás ajánlási, lebonyolítási és szavazási szabályait értem, magamra és a főpolgármesterjelölésemet támogató személyekre és csoportokra kötelezőként fogadom el.
Főpolgármesterjelölti Értéknyilatkozat

Megismertem és mindenben elfogadom az előválasztás Budapesti Értéknyilatkozatát, azt magamra nézve minden tekintetben egyértelműnek és kötelezőnek fogadom el.

A Budapesti Előválasztáson Főpolgármesterjelöltként kívánok részt venni, ennek érdekében a Budapesti Értéknyilatkozat szövegével egyetemben, azzal egységben az alábbi elvek és önkéntes kötelezettségvállalás melletti elkötelezettségemet fejezem ki.

Az előválasztási folyamat során:

 • A folyamat során jóhiszeműen, őszintén, nyitottan járok el;
 • Tisztességes, méltóságteljes kampányt folytatok;
 • Kijelentem, hogy az előválasztást tartom a 2019-es önkormányzati választásokra állítandó változást akarókat képviselő főpolgármester-jelölt megtalálása legjobb módjának;
 • Tartózkodom az előválasztási jelöltek emberi méltóságának megsértésétől;
 • Értem és tudomásul vettem az előválasztáson jelöltté és győztessé válás feltételeit az alábbiak szerint:
 • az előválasztási jelöltállításhoz legalább 2000 engem ajánló budapesti polgár ajánlását kell összegyűjtenem és bemutatnom,
 • az ajánlásoknak az Előválasztási Bizottság által kiadott Ajánlóíven kell szerepelniük,
 • az előválasztás megnyeréséhez el kell nyernem a szavazók többségének támogatását;
 • az előválasztás eredménye rám nézve kötelező erejű,
 • Értem és tudomásul veszem, hogy az előválasztás során az Előválasztási Bizottságba, a Szavazóhelyiségi Bizottságokba és az Etikai Bizottságba delegálhatok 1-1 főt;
 • Értem és tudomásul veszem, hogy a kezdeményező pártok által állított Etikai Bizottság a választás szellemiségének vagy legfektetett értékeinek súlyos megszegéséért, vagy a folyamat során elkövetett törvényszegésért kizárhat a versenyből.
 • Kijelentem, hogy az előválasztási folyamatban semmilyen együttműködést nem vállalok a Fidesz és a KDNP szervezeteivel, semmilyen formában.

Amennyiben én nyerem el az előválasztás során a kezdeményező pártok főpolgármesterjelöltségének lehetőségét:

 • Kijelentem, hogy indulok az önkormányzati választáson a főpolgármesteri tisztség megszerzéséért;
 • Vállalom, hogy a kezdeményező pártok és szervezetek közös jelöltjeként vagy az előválasztást szervező pártok és szervezetek által támogatott független jelöltként indulok a főpolgármesteri tisztségért az önkormányzati választáson, ennek megfelelően nem csorbítom tetteimmel az indító pártok hírnevét;
 • Kijelentem, hogy jelöltként semmilyen együttműködést nem vállalok a Fidesz és a KDNP szervezeteivel, semmilyen formában a 2019. évi európai parlamenti és önkormányzati választáson.

Amennyiben nem én nyerem el az előválasztás során a kezdeményező pártok főpolgármesterjelöltségének lehetőségét:

 • Kijelentem, hogy sem független jelöltként, sem más pártok színeiben nem indulok a főpolgármesteri tisztség megszerzéséért az önkormányzati választáson;
 • Támogatom a Budapesti Előválasztáson megválasztott főpolgármesterjelölt indulását;
 • Kijelentem, hogy semmilyen együttműködést nem vállalok a Fidesz és a KDNP szervezeteivel, semmilyen formában a 2019. évi európai parlamenti és önkormányzati választáson.

Amennyiben a következő önkormányzati választáson én nyerem el Budapest főpolgármesteri megbízatását:

 • elkötelezetten küzdeni fogok a Budapesti Értéknyilatkozatban foglaltak megvalósításáért, továbbá a budapesti városvezetés és Budapest lehető legteljesebb önállóságának helyreállításáért;
 • elsődleges célom lesz, hogy mindenki számára az emberi méltóság és előrejutás, tudás, vállalkozás, egészség és szabad kezdeményezések egyenlőségét biztosítsuk;
 • Budapestre a régió központjaként és az ország kapujaként tekintek: az itt meglévő, fejlődő tudás, energia, tettvágy, intézmények és vállalatok szabadságának és fejlődésének védelmezője leszek a polgárok életének fejlesztése érdekében;
 • kijelentem, hogy Budapesten a polgárok érdekében folyó városvezetést teremtek;
 • modern, XXI. századi városvezetői és polgárokkal folyó közvetlen kommunikációs megoldásokat kívánok bevezetni;
 • elsődleges számomra a természeti és épített környezet életre gyakorolt hatásának figyelembe vétele: zöld, környezetkímélő, energiahatékony megoldások érvényesülése érdekében kívánom vezetni Budapestet;
 • partnerként tekintek minden budapesti polgárra és közösségre;
 • Kijelentem, hogy főpolgármesterként semmilyen együttműködést nem vállalok a Fidesz és a KDNP szervezeteivel, semmilyen formában.

Kijelentem, hogy nem állok közügyektől való eltiltás hatálya alatt. Főpolgármesteri Értéknyilatkozatom az általam aláírt Budapesti Értéknyilatkozattal egyben értelmezve érvényes, azzal közösen értendő és kezelendő.