Budapesti Értéknyilatkozat

A Budapesti Értéknyilatkozat az a közös minimum, amit mindenkinek el kell fogadnia, aki szavazóként vagy jelöltként részt kíván venni az előválasztáson.

elovalasztas2019.hu 2018-12-19

Az alábbi Budapesti Értéknyilatkozatot kell elfogadnia mindenkinek, aki szavazóként és/vagy főpolgármester-jelöltségre jelöltként részt kíván venni a Budapesti Előválasztáson


Budapest hazánk központja és meghatározó ereje. Fejlődő, prosperáló főváros nem képzelhető el együttműködő ország nélkül, ahogy sikeres Magyarország sem képzelhető el bővülő, képességeit kibontakoztató Budapest nélkül. A város és az ország ugyanannak a népnek az otthona, nem egymás ellen, hanem együtt kell működniük.

A mai magyar kormányzás páriaként tekint Budapestre. A mai magyar kormányzás egy letűnt kor koncepciójával közelít Budapest felé, a szükséges és időszerű változásokat pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyja – nem érti. A főváros mai vezetése nem irányítója, hanem elszenvedője és kiszolgálója a kormányzás ügyeinek. Nem érdekképviselet, nincs önálló koncepciója, nem akarja és nem is tudja képviselni a budapestiek érdekeit és ezáltal az ország fejlődését is a magyar kormány ósdi és káros politikájával szemben. Ez pontosan lemérhető a soha el nem készülő beruházásokon, a várost elborító szeméthalmok, bogár- és patkányrajok terjedésén, az évtizedeken át el nem készülő, milliárdos károkat okozó fejlesztéseken.

Az élet továbblépett ezen a városvezetési színvonalon. Amíg a városvezetés képtelen bármilyen fejlesztés lebonyolítására, a város jövőjének megszervezésére, aközben a világ technikai fejlődése lehagyja Budapestet, a fővárosiak haladásra, tiszta levegőre, több parkra, normális lakhatásra, befogadó, szabad, fejlődő közegre törő igényeivel nem foglalkozik senki.

Budapesti polgárként olyan városban akarok élni és ehhez olyan városvezetés akarok választani, amelyik

 • érti az idők szavát, ezért modern, XXI. századi megoldásokban gondolkodik,
 • elkötelezett a természeti értékek védelme és bővítése mellett,
 • érti Budapest régiós központ szerepét, ennek megfelelően védelmezője akar lenni a budapesti tudásnak, egyetemeknek, innovációnak, fejlesztésben érdekelt vállalkozásoknak,
 • összhangot akar teremteni a kerékpáros, a közösségi, az autós és a városban megvalósítható közlekedési ágak között, miközben elsődleges prioritásként kezeli a környezetkímélő, zöld közlekedési és fejlesztési megoldásokat,
 • érti az elektromos mobilitás elkerülhetetlenségét és annak élére akar állni,
 • elkötelezett a technológiai változások beépítése mellett a város hétköznapi működésébe,
 • a fővárosban működő kulturális progressziónak és hozzáférhetőségének bővítését nem kizárólag
 • infrastruktúrafejlesztésben, épületek felhúzásában, hanem szolgáltatásokban és értelmes, a városban élőket elérő megoldásokban találja meg,
 • partnerként kezeli a budapesti polgárok kezdeményezéseit, öntevékenységét, vállalatait, támogatja ötleteik megvalósítását,
 • célként tűzi ki a budapesti egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, abban a kormányzati és kerületi önkormányzati döntéshozók elsődleges partnere kíván lenni,
 • kiemelten kezeli a főváros tudásközpont szerepét, ennek megfelelően kiemelten kezeli az oktatási rendszer, a főváros iskoláinak és egyetemeinek fejlesztését és hozzáférését mindenkinek,
 • figyelmet fordít a lakhatási körülmények, albérleti- és ingatlanvásárlási szabályok és azt támogató intézmények újraszervezésére, képes megoldásokkal szolgálni a jelenlegi lakhatási szegénység és árnövekedés piackonform és hatékony megoldására, az ingatlanpiac mobilizálására, ezzel minél szélesebb társadalmi csoportok bérleti és otthonteremtési támogatására,
 • a fővárosi turizmus működtetésében a városban élők és a turizmusban dolgozók egyidejű partnereként lép fel.

Összességében olyan városban akarok élni, amelyik érti az „élni és élni hagyni” alapelvét, amelyik kiáll a városban élők érdekei mellett és szabadon hagyja kezdeményezéseik megvalósítását, ötleteik, energiáik szárba szökkenését.

A Budapesti Előválasztáson szavazóként részt veszek. Kijelentem, hogy egyetértek az alábbi értékekkel és alapelvekkel, budapesti polgárként kívánatosnak tartom, hogy az alábbi elvek érvényesüljenek a város és az ország életében. Őszintén hiszek abban, hogy

 • minden ember születésénél fogva egyenlő, azonos jogok és felelősségek illetik meg vallási, szexuális vagy egyéb veleszületett tulajdonságától függetlenül – mindenkit megillet, hogy azonos rajtkőről induljon az életben;
 • az adóforintokkal gazdálkodó döntéshozók, így az önkormányzatok és az állami szereplők elsődleges feladata a polgárok esélyei, hozzáférése és lehetőségei közötti minél teljesebb körű egyenlőség megteremtése;
 • az adóforintokkal gazdálkodó döntéshozók elsődleges, mindenek felett álló felelőssége a tudás, a gyógyulás, az egyéni és közösségi érvényesülés elérhető legteljesebb egyenlőségének biztosítása;
 • az adóforintokkal gazdálkodó döntéshozók felelőssége a munkavállalói, vállalkozói, gazdasági tevékenységek szabadságának, átláthatóságának és méltóságának garantálása;
 • a politikai szélsőségek egyetlen formája sem elfogadható vagy tolerálható, a mérsékelt politikai közösségeknek aktív feladata a szélsőségek elleni fellépés,
 • ma is aktív munkát, odafigyelést, emlékezést, szemléletformálást igényel, ma is feladat, hogy a XX. században Budapestet feldúló szélsőséges eszmék, a nácizmus, a fasizmus és a kommunizmus minden formája ellen fellépjünk.

Tisztában vagyok azzal és elfogadom, hogy a Budapesti Előválasztást kezdeményező pártok és szervezetek között vannak különbségek. Tisztában vagyok azzal, hogy a kezdeményezők nem mindenben értenek egyet, és őszintén hiszem, hogy egy demokratikus, szabad választási és kormányzási rendszerben nincs is szükség teljeskörű, mindenre kiterjedő egyetértésre.

Egy politikai közösség nem attól működik, hogy kényszeresen egyetért mindenben, hanem attól, hogy képes megvitatni és kompromisszumra jutni a felmerülő kérdésekről. Egy város, egy ország, egy nemzet akkor működik jól, ha tagjai képesek és akarják kezelni ellentmondásaikat, eltérő véleményüket, eltérő gondolataikat.

Elvárom a következő városvezetéstől, hogy minden véleményre és javaslatra legyen nyitott, törekedjen olyan megoldásokra, amely mellett a legteljesebb támogatás érhető el, de ne akarja elnyomni az eltérő véleményeket.Találjon a többség, a minél nagyobb elérhető közösség számára elfogadható megoldásokat és városvezetését ezen elvek mentén rendezze be.

Annak érdekében, hogy mindez megvalósulhasson részt veszek az előválasztási folyamatban.